سایه چشم قلمی کوزارت

سایه|سایه چشم|سایه چشم قلمی|سایه مدادی|سایه چشم مدادی|قلمی|مدادی|ثغثساشیخص سفهزن|ثغثساشیخصسفهزن|ثغثساشیخص|سفهزن|ثغثساشیخص سفهزن زخسشقف|سایهچشم|سایهچشمقلمی|سایهچشمقلمیمدادی|سایهچشمقلمی50|سایهچشمقلمی 50|چشم

eyeshadow stick|eye shadow stick|shadow shtick|eye shadow stick cosart|eyeshadow liner|eye|shadow|shdi ]al lnhnd|shdi ]al rgld|shdi ]al rgld ;,chvj|sayecheshmeghalami|saye cheshm ghalami|saye ghalami|sayeghalami|

|سایه چشم قلمی 050|سایه چشم قلمی 50|سایه چشم مدادی 050|سایه چشم مدادی 50|سایه 050|سایه 50|قلمی50|قلمی 050|سایهچشمقلمی50|سایهچشمقلمی 50|

|stick 050|stick 50|eye shadow stick 050|eye shadow stick 50|eyeshadow stick 050|eyeshadow stick 50|

|سایه چشم قلمی 051|سایه چشم قلمی 51|سایه چشم مدادی 051|سایه چشم مدادی 51|سایه 051|سایه 51|قلمی51|قلمی 051|سایهچشمقلمی51|سایهچشمقلمی 51|

|stick 051|stick 51|eye shadow stick 051|eye shadow stick 51|eyeshadow stick 051|eyeshadow stick 51|

|سایه چشم قلمی 054|سایه چشم قلمی 54|سایه چشم مدادی 054|سایه چشم مدادی 54|سایه 054|سایه 54|قلمی54|قلمی 054|سایهچشمقلمی54|سایهچشمقلمی 54|

|stick 054|stick 54|eye shadow stick 054|eye shadow stick 54|eyeshadow stick 054|eyeshadow stick 54|

|سایه چشم قلمی 056|سایه چشم قلمی 56|سایه چشم مدادی 056|سایه چشم مدادی 56|سایه 056|سایه 56|قلمی56|قلمی 056|سایهچشمقلمی50|سایهچشمقلمی 50|

|stick 056|stick 56|eye shadow stick 056|eye shadow stick 56|eyeshadow stick 056|eyeshadow stick 56|

|سایه چشم قلمی 059|سایه چشم قلمی 59|سایه چشم مدادی 059|سایه چشم مدادی 59|سایه 059|سایه 59|قلمی59|قلمی 059|

|stick 059|stick 59|eye shadow stick 059|eye shadow stick 59|eyeshadow stick 059|eyeshadow stick 59|

|سایه چشم قلمی 060|سایه چشم قلمی 60|سایه چشم مدادی 060|سایه چشم مدادی 60|سایه 060|سایه 60|قلمی60|قلمی 060|

|stick 060|stick 60|eye shadow stick 060|eye shadow stick 60|eyeshadow stick 060|eyeshadow stick 60|

|سایه چشم قلمی 063|سایه چشم قلمی 63|سایه چشم مدادی 063|سایه چشم مدادی 63|سایه 063|سایه 63|قلمی63|قلمی 063|

|stick 063|stick 63|eye shadow stick 063|eye shadow stick 63|eyeshadow stick 063|eyeshadow stick 63|

|سایه چشم قلمی 064|سایه چشم قلمی 64|سایه چشم مدادی 064|سایه چشم مدادی 64|سایه 064|سایه 64|قلمی64|قلمی 064|

|stick 064|stick 64|eye shadow stick 064|eye shadow stick 64|eyeshadow stick 064|eyeshadow stick 64|

|سایه چشم قلمی 065|سایه چشم قلمی 65|سایه چشم مدادی 065|سایه چشم مدادی 65|سایه 065|سایه 65|قلمی65|قلمی 065|

|stick 065|stick 65|eye shadow stick 065|eye shadow stick 65|eyeshadow stick 065|eyeshadow stick 65|

|سایه چشم قلمی 066|سایه چشم قلمی 66|سایه چشم مدادی 066|سایه چشم مدادی 66|سایه 066|سایه 66|قلمی66|قلمی 066|

|stick 066|stick 66|eye shadow stick 066|eye shadow stick 66|eyeshadow stick 066|eyeshadow stick 66|

|سایه چشم قلمی 067|سایه چشم قلمی 67|سایه چشم مدادی 067|سایه چشم مدادی 67|سایه 067|سایه 67|قلمی67|قلمی 067|

|stick 067|stick 67|eye shadow stick 067|eye shadow stick 67|eyeshadow stick 067|eyeshadow stick 67|

|سایه چشم قلمی 068|سایه چشم قلمی 68|سایه چشم مدادی 068|سایه چشم مدادی 68|سایه 068|سایه 68|قلمی68|قلمی 068|

|stick 068|stick 68|eye shadow stick 068|eye shadow stick 68|eyeshadow stick 068|eyeshadow stick 68|

|سایه چشم قلمی 069|سایه چشم قلمی 69|سایه چشم مدادی 069|سایه چشم مدادی 69|سایه 069|سایه 69|قلمی69|قلمی 069|

|stick 069|stick 69|eye shadow stick 069|eye shadow stick 69|eyeshadow stick 069|eyeshadow stick 69|

|سایه چشم قلمی 070|سایه چشم قلمی 70|سایه چشم مدادی 070|سایه چشم مدادی 70|سایه 070|سایه 70|قلمی70|قلمی 070|

|stick 070|stick 70|eye shadow stick 070|eye shadow stick 70|eyeshadow stick 070|eyeshadow stick 70|

|سایه چشم قلمی 071|سایه چشم قلمی 71|سایه چشم مدادی 071|سایه چشم مدادی 71|سایه 071|سایه 71|قلمی71|قلمی 071|

|stick 071|stick 71|eye shadow stick 071|eye shadow stick 71|eyeshadow stick 071|eyeshadow stick 71|

|سایه چشم قلمی 072|سایه چشم قلمی 72|سایه چشم مدادی 072|سایه چشم مدادی 72|سایه 072|سایه 72|قلمی72|قلمی 072|

|stick 072|stick 72|eye shadow stick 072|eye shadow stick 72|eyeshadow stick 072|eyeshadow stick 72|

|سایه چشم قلمی 073|سایه چشم قلمی 73|سایه چشم مدادی 073|سایه چشم مدادی 73|سایه 073|سایه 73|قلمی73|قلمی 073|

|stick 073|stick 73|eye shadow stick 073|eye shadow stick 73|eyeshadow stick 073|eyeshadow stick 73|

|سایه چشم قلمی 803|سایه چشم مدادی 803|سایه 803|قلمی803|

|stick 803|eye shadow stick 803|eyeshadow stick 803|

|سایه چشم قلمی 806|سایه چشم مدادی 806|سایه 806|قلمی806|

|stick 806|eye shadow stick 806|eyeshadow stick 806|

|سایه چشم قلمی 971|سایه چشم مدادی 971|سایه 971|قلمی971|

|stick 971|eye shadow stick 971|eyeshadow stick 971|

 

875,000تومان

 • Cosart Eyeshadow Stick 050
 • Cosart Eyeshadow Stick 051
 • Cosart Eyeshadow Stick 054
 • Cosart Eyeshadow Stick 056
 • Cosart Eyeshadow Stick 059
 • Cosart Eyeshadow Stick 060
 • Cosart Eyeshadow Stick 063
 • Cosart Eyeshadow Stick 064
 • Cosart Eyeshadow Stick 065
 • Cosart Eyeshadow Stick 066
 • Cosart Eyeshadow Stick 067
 • Cosart Eyeshadow Stick 068
 • Cosart Eyeshadow Stick 069
 • Cosart Eyeshadow Stick 070
 • Cosart Eyeshadow Stick 071
 • Cosart Eyeshadow Stick 072
 • Cosart Eyeshadow Stick 073
 • Cosart Eyeshadow Stick 803
 • Cosart Eyeshadow Stick 806
 • Cosart Eyeshadow Stick 971
پاک کردن
شماره پروانه بهداشتی: 9691938727484988 دسته: , ,

توضیحات

سایه چشم قلمی کوزارت  Cosart Eyeshadow Stick

 

سایه چشم قلمی کوزارت با تنوع رنگی زیاد و بافت نرم و کرم گونه، آرایش چشم را زیباتر و شیک میکند. این سایه های مدادی حاوی ترکیباتی مانند روغن سویا و عصاره برگ آلوورا میباشند که آبرسان و تقویت کننده پوست حساس پلک چشم هستند. سایه چشم قلمی کوزارت به صورت قلم پیچی است و نیاز به تراشیدن ندارد. برای پاک کردن انواع آرایش چشم، پاک کننده آرایش چشم دوفاز کوزارت بسیار پیشنهاد میشود.

توضیحات تکمیلی

ویژگی

Cosart Eyeshadow Stick 050, Cosart Eyeshadow Stick 051, Cosart Eyeshadow Stick 054, Cosart Eyeshadow Stick 056, Cosart Eyeshadow Stick 059, Cosart Eyeshadow Stick 060, Cosart Eyeshadow Stick 063, Cosart Eyeshadow Stick 064, Cosart Eyeshadow Stick 065, Cosart Eyeshadow Stick 066, Cosart Eyeshadow Stick 067, Cosart Eyeshadow Stick 068, Cosart Eyeshadow Stick 069, Cosart Eyeshadow Stick 070, Cosart Eyeshadow Stick 071, Cosart Eyeshadow Stick 072, Cosart Eyeshadow Stick 073, Cosart Eyeshadow Stick 803, Cosart Eyeshadow Stick 806, Cosart Eyeshadow Stick 971

 

مشخصات کلی

 

کشور سازنده آلمان
سایر ویژگی ها ماندگاری بالا
بدون حساسیت
تنوع رنگی بالا

۱-ابتدا مقداری از بیس آرایش سایه ویا پایه سایه کوزارت روی پلک خود بزنید.
۲-سایه مدادی را مستقیما روی پلکها بمالید.
۳-برای ماندگاری بیشتر سایه میتوانید از پودر تثبیت کننده (فیکساتور) کوزارت استفاده کنید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…